Als ervaren verloskundige heb ik me sinds mijn afstuderen in 1989 gespecialiseerd in het uitvoeren van uitwendige versiepogingen bij baby's die in een stuitligging liggen. Aanvankelijk deed ik dit naast mijn dagelijkse werkzaamheden in mijn verloskundigenpraktijk in Amsterdam, maar sinds 2019, net voor mijn 60ste levensjaar, ben ik gestopt met mijn eigen praktijk en kan ik me volledig richten op de uitwendige versie.

Ik heb inmiddels zo'n 1500 versiepogingen gedaan, waarvan de meesten alleen en sommigen met een extra paar handen van een collega. Meestal vindt de versie op een verloskundig- of echocentrum plaats en soms voor een vervolgpoging ook met een collega in het ziekenhuis. Mijn slagingspercentage over de afgelopen 33 jaar is gemiddeld 55% en afgelopen jaar zelfs meer van 60%. 

In 2020 heb ik in opdracht van de verloskundigen uit Amsterdam-West en de klinisch werkende verloskundigen en gynaecologen van het ziekenhuis OLVG-West samen met een collega uit het OLVG-West de website Stuitinwest gelanceerd. Deze website biedt informatie in woord en beeld rondom de uitwendige versiepoging en de stuitbevalling voor zowel de aanstaande moeder of ouders als ook voor de betrokken zorgverleners (verloskundigen en gynaecologen). De teksten en ondertiteling zijn ook in het Engels, Arabisch en Turks vertaald.

Naast mijn activiteiten rondom de uitwendige versie, werk ik ook als verloskundig coach voor zwangere vrouwen, moeders, aanstaande ouders en collega verloskundigen en geef ik voorlichting over en voorbereiding op de geboorte.